Провеждане на Националния фестивал „Наука на сцената 8“ и 49-тата Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема „Физиката в STEM образованието в средните и висшите училища“

Изх. РУО1 – 4366/04.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № 9105-41/ 03.02.2021 г. и вх. № РУО1 – 4140/ 03.02.2021 г. от заместник-министър на образованието Таня Михайлова, приложено Ви предоставям информация за инициативите на Съюза на физиците в България за популяризиране на физиката сред учениците и учителите им чрез провеждане на Националния фестивал „Наука на сцената 8“ и 49-тата Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема „Физиката в STEM образованието в средните и висшите училища“.

 

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД