Провеждане на Националното състезание „Природата наш дом“

Изх. № РУО 1-12005/16.04.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО 1-11773/14.04.2021 г., Ви уведомявам, че Националното състезание „Природата наш дом“ за учениците от V доVII клас ще се проведе в  неприсъствена форма.

За допълнителна информация: Национален дворец на децата – гр. София,  тел;02/9202317, в.404, 408, 409, 517, 02 9292123, имейл: [email protected].

 

Приложение: Регламент.