Провеждане на национално доброволческо състезание „Купата на героите“

Изх. № РУО1-31100/27.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на TimeHeroes с вх. № РУО1-30351/21.09.2021 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на национално доброволческо състезание „Купата на героите“, насочено към личностното стимулиране на младежите.

За да се включите в състезанието е необходимо да пишете на имейл адрес [email protected]

Приложение:

  1. Писмо.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД