Провеждане на Национално състезание „Аз мога – тук и сега“ по Информационни технологии, информатика и визуални изкуства за ученици от VII и XII клас

Изх. № РУО1- 2556/30.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № АД-01-116/29.01.2020 г. на РУО – Смолян, вх.№ РУО1-2453/29.01.2020 г., Ви уведомявам, че в град Девин от 24.04.2020 г. до 26.04.2020 г. ще се проведе състезанието „Аз мога – тук и сега“ по информационни технологии, информатика и визуални изкуства за ученици от VII  до XII клас съвместно с Американски университет в България, ТУ-София, УниБИТ-София, ПУ „П. Хилендарски“-Пловдив и РУО-Смолян.

Състезанието е единствено по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден. Учениците се изправят пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия за да демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти от творчески характер.

Направленията, в които учениците се състезават са: „Презентация“, „Видеоклипове“, „Графичен дизайн“, „Редизайн на уеб-сайтове с Photoshop“, „Фотография“, „Програмиране“ и „ Fronted Development“.

За допълнителна информация, регламент и условия, както и за регистрация в официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg и на телефон 0892 426 666.

Срок за заявка на участие от 15 март до 10 април 2020 г. в сайта на състезанието www.AZ-MOGA.bg

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД