Провеждане на Националeн конкурс на тема „В мир – със себе си и с другите“

Изх. № РУО1-43482/12.12.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-43302/09.12.2022 г. Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Националeн конкурс „На мира в света – 2022/2023 г.“ на тема „В мир – със себе си и с другите“ в гр. Бургас.

 

Приложение:

  1. Покана.
  2. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1055/06.12.2022 г. на министъра на образованието и науката/