Провеждане на НВО в VII клас и/или в Х клас

Изх. № РУО1-19445/15.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ПРОВЕЖДАТ НВО В VII КЛАС И/ИЛИ В Х КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че в случай на проблем с изтегляне на изпитния вариант от платформата или невъзможност за неговото разархивиране, трябва да се да се обърнете към МОН или към РУО – София-град и да пишете на e-mail [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД