Провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика на 22.02.2020 г.

Изх. № РУО1-4381/18.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомням Ви, че с писмо с изх. № РУО1-504/10.01.2020 г. сте уведомени, че Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) е определена за училище-координатор при провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика през учебната 2019/2020 година със заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град, и че информацията, касаеща организирането и провеждането на областния кръг на олимпиадата по география и икономика на 22.02.2020 г. ще бъде качена на сайта на НТБГ.

Съгласно заповед № 4950-1006/03.02.2020 г. на директора на НТБГ, областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 22.02.2020 г. в училища домакини, както следва:

– 12 СУ„Цар Ив. Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2“ № 72 – за учениците от първа състезателна група (5 клас);

– 21 СУ„Хр. Ботев“, район „Лозенец“, ул. „Люботрън” № 12 – за учениците от втора състезателна група (6 клас);

– НТБГ, район „Триадица“, бул. „Витоша“, № 91 – за учениците от трета състезателна група (7 клас), четвърта състезателна група (8 клас), пета състезателна група (9 клас) и шеста състезателна група (10-12 клас).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД