Провеждане на обучения за педагогически специалисти с ръководни функции по Национална програма „Квалификация“ 2020 г. на тема: „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“

Изх. № РУО 1- 4650/20.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НЦПКПС с изх. № П-161/19.02.2020 г., вх. № РУО 1- 4579/19.02.2020 г. Ви уведомявам, че Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучения за педагогически специалисти с ръководни функции по Национална програма „Квалификация“ 2020 г. на тема: „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“.

Квалификацията на директорите от София-град ще се осъществи в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7 в 8 групи по 2-ма участници.

Директорите, желаещи да вземат участие в обученията следва да попълнят само една заявка за избраната от тях група до 26.02.2020 г., както следва:

  • За групата от 4 до 6 март 2020 г – 2-ма директори на училища от София-град.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS5QR7iZ53Zz18SfXHnouj4oPOsyniyWPvKyeHJo0Y4VniRQ/viewform?usp=sf_link

 

  • За групата от 9 до 11 март 2020 г. – 2-ма директори на училища от София-град.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiKbG3h0BfDrE2zDEvxeOWOfC9Vn-nv2-Qh9Qj4IKqyzLPDg/viewform?usp=sf_link

 

  • За групата от 11 до 13 март 2020 г.- 2-ма директори на училища от София-град.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVS-gKjuJbtMXLGTSEZFl8VIkUW2yUR3YUfrHNIbsZx71pzQ/viewform?usp=sf_link

 

  • За групата от 16 до 18 март 2020 г.- 2-ма директори на училища от София-град.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnpiDfzXn59PUCnJ8vdLhB_9ewIhyESLeco5l-6SZdAdtW1w/viewform?usp=sf_link

 

  • За групата от 18 до 20 март 2020 г.- 2-ма директори на училища от София-град.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftKG_hXvFr-IpO_HlPbxAr_-QN87rZPm3hMc1gwpe2TKBk8Q/viewform?usp=sf_link

 

  • За групата от 23 до 25 март 2020 г.- 2-ма директори на училища от София-град.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKw-VnTNNC4YXCMbbZbPkZoMg2vJpyd_liiOYFEmiLIhWxGQ/viewform?usp=sf_link

 

  • За групата от 25 до 27 март 2020 г.- 2-ма директори на училища от София-град.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaj_PiW3GvGAYg3ESA6GVNR2iGtW3i5zZFR8fMJ1E0s2_TBw/viewform?usp=sf_link

 

  • За групата от 1 до 3 април 2020 г. – 2-ма директори на училища от София-град.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5whPYfb8iRBoom58cKnqYNO_KybUhLfuij9KhWUso509WvQ/viewform?usp=sf_link

 

Разходите за обучение, нощувка, храна, кафе-паузи, издаване на удостоверение и административно обслужване са за сметка на Национална програма „Квалификация“ 2020 г. Квалификационните курсове са с продължителност от 16 академични часа и участниците в тях ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден по 1 квалификационен кредит. Всяко обучение е с начален час 14.00 часа (първи ден) и краен час 12.30 часа (последен ден).

Бланките за удостоверение се попълват онлайн, като всеки участик избира темата и датата на квалификационния курс, в който е включен, на следните адреси в сайта на НЦПКПС:  https://www.niokso.bg/ или  https://www.niokso.bg/events.html.

Под всяка тема има линк с текст: ДАННИ ЗА СЕРТИФИКАТ, който води до бланката на удостоверение, която трябва да се попълни. Всеки обучаем носи отговорност за достоверността и актуалността на данните, които е попълнил. Бланки на удостоверения, изпратени по имейл, няма да бъдат обработвани. Обучаемите ще имат достъп до бланките няколко дни преди началото на всеки курс.

Моля да имате предвид, че при запълване на броя участници за София-град, формата за регистрация ще бъде затворена.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД