Обучения на тема „Методи за оценяване в международно изследване PISA 2022“ по Национална програма „Квалификация“ 2020

Изх. № РУО1-24974/17.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2020 г. и писмо с вх. № РУО1-23534/ 09.09.2020 г. Ви уведомявам, че  от 24 септември до 10 декември 2020 г. Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование в качеството му на национален координатор на изследването PISA организира обучения на учители по математика, български език и литература и по учебни предмети от природни науки на тема „Методи за оценяване в международно изследване PISA 2022“. Изследването PISA (Programme for International Student Assessment) – Програмата за международно оценяване на учениците, оценява 15 годишните ученици в три области – функционална грамотност при четене, математика и природни науки и се провежда през три години, като всеки път една от трите области е основна за изследването. Поредният цикъл следваше да се проведе през 2021 г. с основна област математика, но заради Covid-19 основното изследване ще се проведе през 2022 година.

За област София-град е предвидено включването на педагогически специалисти от прогимназиален и гимназиален етап по учебни предмети и брой обучаеми във всяка група, както следва:

Учебен предмет Дата на обучението Брой обучаеми учители от София-град
Математика 25-27 септември 20
Български език и литература 2-4 октомври 5
Български език и литература 16-18 октомври 5
Български език и литература 23-25 октомври 4
Математика 2-4 октомври 15
Математика 16-18 октомври 15
Математика 23-25 октомври 16
Математика 30-31 октомври 22
Физика и астрономия 30-31 октомври 1
Химия и опазване на околната среда 6-8 ноември 1
Математика 6-8 ноември 22
Математика 13-15 ноември 20
Математика 27-29 ноември 8
Биология и здравно образование 27-29 ноември 3
Математика 4-6 декември 13
Математика 4-6 декември 7

Обученията ще се провеждат в Център за подготовка на ученици за олимпиади – Учебен център в гр. София, ж.к. Изток, бул. „Драган Цанков“ № 21А. Всички разходи, с изключение на пътните, са за сметка на Национална програма „Квалификация“. Обучението е с обща продължителност 16 академични часа с присъждането на 1 квалификационен кредит, като 12 часа са присъствени и 4 часа са неприсъствени.

Моля да информирате педагогическите специалисти в повереното Ви училище за предстоящите обучения. Желаещите да се включат следва в срок до 23.09.2020 г. да подадат заявка като попълнят само един от приложените формуляри.

Моля да имате предвид, че при запълване на определените места за съответната група формулярът няма да бъде активен и следва да се избере друга възможна дата и група.

 

Приложения:

 1. Формуляри за учители по математика:
 • група от 25 до 27 септември 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqYi2yrAhiId7avyj1CEHqTfTei_Rv0w6gvUIp9AxJFJqBdA/viewform?usp=sf_link

 • група от 2 до 4 октомври 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp_WmtdxnGaurqBC_oS8WG2_HW8DmuZazIac4OaUKHVyPu5Q/viewform?usp=sf_link

 • група от 16 до 18 октомври 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKIliWrdqbu1n4STgE2Ty0oun7vVtZAWUKVGSmybNrZoaTow/viewform?usp=sf_link

 • група от 23 до 25 октомври 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewZped0diOZi0DOKMpvLLfw7CuBfVqaWteBH5plsJy2WZwAg/viewform?usp=sf_link

 • група от 30 до 31 октомври 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnSI1OK7dwm0ZNfGJmz5AN3hwVeM_R-6PiVEArhiO78g3E_g/viewform?usp=sf_link

 • група от 6 до 8 ноември 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSrBOF0DGYkCtW5hdno1zE2EJtB7Zo5G5ZupyyJUL0Sy76XA/viewform?usp=sf_link

 • група от 13 до 15 ноември 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf74CNpYWGWri-oI0dzfnyqHFamAZhkPfZy02JCqg2ghCyPw/viewform?usp=sf_link

 • група от 27 до 29 ноември 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgnOP45ddhTpqBNwvmSc5Px9XRjmUl-ym6MpdH7i2AVh3Ppg/viewform?usp=sf_link

 • група от 4 до 6 декември 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_dxCsWbZtf1LG08aSGuJrh53k_JSIcTf57sIpZL38XBCARg/viewform?usp=sf_link

 

 1. Формуляри за учители по български език и литература:
 • група от 2 до 4 октомври 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkIpKkyo0dm1xSxxR1Bf5_QAMCVGlcozdcsKS_99JAILnesg/viewform?usp=sf_link

 • група от 16 до 18 октомври 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS5oLUgwsaAsSaIWtEd3GV9vQIosW1W3r2ZCX06XiqaFa8-Q/viewform?usp=sf_link

 • група от 23 до 25 октомври 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffK61fhXtxQrC3M5GlE43vLNY68IZ0ATY1pW0JHvjUGOPE-g/viewform?usp=sf_link

 

 1. Формуляри за учители по природни науки:
 • група по физика и астрономия – от 30 до 31 октомври 2020 г.на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7864SNCO_uIpJ9KZ24Sw-JAsMNzobtzQ4qgiwSFSpS_T7mw/viewform?usp=sf_link

 • група по химия и опазване на околната среда – от 6 до 8 ноември 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe69tYpcqYqr0BimIHnsL-B_BmzTVGSA9xOost_R4Mk6cf8qg/viewform?usp=sf_link

 • група по биология и здравно образование – от 27 до 29 ноември 2020 г.на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmkHeufk2TOp2wyMgBLhg5vqClrJvVBr4nJ5HaVYxXXV_0lA/viewform?usp=sf_link

 

 1. Програма за провеждане на обученията.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД