Провеждане на Общо събрание на Софийски ученически съвет

Изх. № РУО1- 9099/18.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8749/14.03.2023 г. Ви уведомявам, че на 23.03.2024 г. от 10:30 ч. в сградата на Нов български университет – жк. „Овча купел“, ул. „Монтевидео“ № 21, ще се проведе Общо събрание на Софийския ученически съвет (СУС). Целите на събранието са учениците да се запознаят с дейността на най-голямата ученическа организация – Софийския ученически съвет, като се положат основи за съвместни дейности между училищата. Ще бъдат представени различни активности, които да повишат информираността относно ученическото самоуправление и функциите, структурата и дейностите на СУС.

На Общото събрание ще се осъществи избор на секретари на две комисии – „Връзки с обществеността“ и „Права на учениците“, като е предвидена и интерактивна част за опознаване на работата на СУС.

Отправена е покана  за излъчване на представител от ученическия съвет на съответната образователна институция, който да участва в общото събрание на СУС.

Формуляр за участие: https://forms.gle/UogBuHpM9pPJd1LB7

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД