Провеждане на онлайн лекция „Ролята на географията и картите в обучението по история“

Изх. № РУО1-18599/18.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-18445/17.05.2022 г. Ви уведомявам, че на 24 май 2021 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. ще се проведе онлайн лекция за  ученици и учители от образователна инициатива „Космическо училище“ на тема „Ролята на географията и картите в обучението по история“, по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Участието става след предварителна регистрация в срок до 23.05.2022 г., включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация. Линк за достъп до лекцията ще бъде изпратен до регистрираните участници на 23.05.2022 г.

За допълнителна информация и въпроси: доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, тел.: 0887435050; д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, тел: 0877856559; е-мейл адрес на „Космическо училище“: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД