Провеждане на онлайн семинар, посветен на Деня на Земята на тема „ГИС за МИР“

Изх. № РУО1-11106/20.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10912/19.04.2023 г. Ви уведомявам, че на 24 април 2023 г. от 15:00 до 16:30 часа ще се проведе онлайн семинар за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и за учители по география и икономика, биология и здравно образование и екология, посветен на Деня на Земята, на тема „ГИС за МИР“, организиран от образователна инициатива „Космическо училище“. Лектори ще бъдат д-р Кармел Терборг от ЕСРИ, САЩ, гл. ас. д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова от ИКИТ-БАН. Презентацията на д-р Терборг ще бъде на английски език.

Участието в семинара е след предварителна регистрация в срок до 11:00 часа на 24 април 2023 г. или до запълване на местата. Програмата за семинара и линк към регистрацията са публикувани на сайта на Космическо училище(www.spaceschoolbg.eu). Линкът за достъп ще бъде изпратен до регистрираните участници на 24 април 2022 г. до 12.00 часа.

За допълнителна информация и въпроси: доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, тел. 0887435050; д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, тел. 0877856559; е-мейл адрес на Космическо училище: [email protected]

 

Приложение:

  1. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-393/28.03.2023 г. на

министъра на образованието и науката/