Провеждане на поход и конкурс „По стъпките на Таньо войвода“

Изх. № РУО1-13645/11.05.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-177/10.05.2023 г. с вх. № РУО1-13497/11.05.2023 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на ежегодния- поход и конкурс „По стъпките на Таньо войвода”, организиран от КПД „Родно Лудогорие”.

Приложение:

  1. Регламент на ученическия конкурс.
  2. График на похода.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД