Провеждане на регионален кръг на Национално състезание „Най-добър млад строител“ за учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-6406/09.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, във връзка с писмо от РУО – Благоевград с вх. № РУО1-6291/08.03.2023 г., Ви уведомявам, че регионалният кръг  на Националното състезание „Най-добър млад строител“ за училищата от втора регионална група от областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив и София-град ще се проведе на 20 и 21 март 2023 г. в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „Васил Левски“ – град Благоевград,.

Моля да сведете информацията за състезанието до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Програма на Националното състезание „Най-добър млад строител“ за учебната 2022/2023 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД