Провеждане на семинар по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда 2021/2022“, модул „Културните институции като образователна среда“

Изх. № РУО1-31102/27.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Национален музей на образованието с вх. № РУО1-30396/21.09.2021 г., Ви уведомявам, че във връзка с изпълнението на дейностите по Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда 2021/2022“ в модул „Културните институции като образователна среда“, на 5 ноември 2021 г.  ще се проведе практически семинар чрез онлайн платформата ZOOM с модератор гл. ас. д-р Тодор Петев, преподавател във ФНПП на Софийски университет.

Необходимо е да потвърдите Вашето участие до 22 октомври 2021 г. на e-mail: [email protected]

Програмата за семинара ще бъде предоставена допълнително на участниците.

Материалите от семинара ще бъдат публикувани на сайта https://nmo-shkolo.com

 

Приложение:

  1. Покана.
  2. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД