Провеждане на съвещание и обучение на учителите по чужди езици

Изх. № РУО1- 24748/16.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че на 29.09.2020 г. в  залата на 18 СУ „Уилям Гладстон“ ще се проведе съвещание с учителите по чужди езици  от 10:00 часа и от 14:00 часа.

След съвещанието, в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година ще се проведе обучение на тема „Организация и съдържание на профилираната подготовка по чужди езици във втори гимназиален етап“ – за учители, които преподават във втори гимназиален етап. Начало – от 11:00 и от 15:00 часа.

Желателно е присъствието на един представител от методическото обединение “Чужди езици“ от училището, преподаващ  във втори гимназиален етап.

Моля да информирате учителите по чужди езици от повереното Ви училище за предстоящите дейности, които ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД