Провеждане на съвещание и обучение с учителите по география и икономика

Изх. № РУО1-24485/15.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че на 24 септември 2020 г. в ПГТЕ „Хенри Форд“, ж. к. „Илинден“, ул. „Хайдут Сидер“, № 8 ще се проведе съвещание с учителите по география и икономика от 10:00 и от 14:00 часа.

След съвещанието, в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година ще се проведе обучение на тема „Организация и съдържание на профилираната подготовка по география и икономика във втори гимназиален етап“ – за учители, които преподават във втори гимназиален етап. Начало – от 11:00 и от 15:00 часа.

Моля да информирате учителите по география и икономика от повереното Ви училище за предстоящите дейности, които ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД