Провеждане на съвещание и семинар с учителите по математика, информатика и информационни технологии

Изх. № РУО1-25594/ 23.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че на 30 септември 2020 г. в ПГТЕ „Хенри Форд“, ж. к. „Илинден“, ул. „Хайдут Сидер“, № 8 ще се проведат следните мероприятия:

  1. Съвещание с учителите по математика, информатика и информационни технологии. Начало – от 10:00 и от 15:00 часа.
  2. Обучение на учители по математика на тема „PISA 2021 – рамка на изследването по математика“. Начало – от 11:00 и от 16:00 ч.
  3. Тренинг с учителите по информатика и информационни технологии на тема „Прилагане на учебните програми по информатика и информационни технологии в VIII и IX клас – обмяна на добри практики“. Начало – от 09:00 и от 14:00 часа.

Моля да информирате учителите по математика, информатика и информационни технологии от повереното Ви училище за предстоящите мероприятия, които ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2121/17.09.2020 г.

на началника на РУО – София-град)