Провеждане на уебинар „Моето бъдеще като авиационен инженер“ – представяне на висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Изх. № РУО1-39993/03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-39706/02.12.2021 г., Ви уведомявам, че на 14 декември 2021 г. фирма Хайкад Инфотех ще проведе уебинар „Моето бъдеще като авиационен инженер“ – представяне на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, в платформата на Microsoft Teams meeting.

Към срещата може да се присъедините на следния линк: Click here to join the meeting

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕЛЕНА ИВАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2643/30.11.2021 г. на началника на РУО – София-град/