Провеждане на „Урок по достойнство“

Изх. № РУО1-4764/22.02.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с отбелязване на 10 март – Деня на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война и писмо на МОН с вх. № РУО1-4506/21.02.2023 г., Ви уведомявам, че за поредна година предстои провеждането на „Урок по достойнство“ в училищата, една от инициативите, посветени на събитието.

На електронен адрес http://alef-bg.org са достъпни ученически есета, наградени в проведен международен конкурс на тема „Необикновените постъпки на обикновени хора“. Използването им при отбелязване на Деня на спасяването на българските евреи е по преценка на учителите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД