Провеждане на ученическа конференция на тема: „Личности и събития, повлияли на човешката история“

Изх. № РУО1-41151/17.11.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-40845/15.11.2022 г. Ви уведомявам, че от 17 до 19 март 2023 г. в гр. Кърджали ще се  проведе ученическа конференция на тема „Личности и събития, повлияли на човешката история“.

Конференцията е посветена на 80 годишнината от спасяване на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста.

Срокът за подаване на заявките за участие е до  15.01.2023 г. на e-mail: [email protected]

 

Приложения:

  1. Условия за участие и предварителна програма.
  2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД