Провеждане на Ученическа конференция „Моята география в дигиталния век“

Изх. № РУО1-38828/25.11.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-38563/24.11.2021 г. Ви уведомявам, че на 17 декември 2021 г.  /петък/ от 12.00 ч. до 16.00 ч. ще се проведе онлайн Ученическа конференция „Моята география в дигиталния век“, организирана от образователна инициатива „Космическо училище“. Конференцията е посветена на знанията по съвременна география и свързаните с нея дигитални технологии днес, като е насочена към творческото начало в образованието, мотивиращо учениците и техните учители да изразят своите идеи и визия в географията чрез една от трите форми на участие:

  1. Карта.
  2. Кратко есе от 1 страница /може да включва графична част, но не и снимки/.
  3. Карти истории /Story Map/.

Събитието е предназначено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и учители по география и икономика. Участието става след предварителна регистрация в срок до 06.12. 2021 г., включително. За регистрация е нужно да изпратите заглавие, имената на авторите, името на училището /населеното място, избраната форма на участие и кратък абстракт (резюме)/, описващо какво ще бъде представено на конференцията, неговата основна идея и съдържание. Допускат се не повече от четири автори на презентация /на едно заявено участие/. Регистрация може да направите чрез попълване на следната регистрационна форма:

https://survey123.arcgis.com/share/d7b547d590ef4605955ef752d06e4fd2

Информация за събитието е публикувана на сайта на образователна инициатива „Космическо училище“ (www.spaceschoolbg.eu), където може да намерите и линк към формуляра за регистрация. Програмата за събитието с регистрираните участници ще бъде обявена на сайта на „Космическо училище“ на 10.12.2021 г.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, тел.: 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, тел: 0877856559, както и на е-мейл адреса на „Космическо училище“: e-mail [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД