Провеждане на ученически конкурс „Жива памет за Апостола“

Изх. № РУО1-2468/30.01.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2377/30.01.2023 г., Ви уведомявам, че Община Вълчедръм и Първо основно училище „Васил Левски“, гр. Вълчедръм организират ученически конкурс „Жива памет за Апостола“, посветен на 150 – годишнината от гибелта на Васил Левски“.

Конкурса се провежда в два раздела:

  • Раздел „Есе и стихотворение“ – за ученици от II до XII клас;
  • Раздел „Рисунка“ – за ученици от I до XII клас;

Крайният срок за изпращане на творбите е 17 февруари 2023 г.

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД