Провеждане на форум на тема „Качеството на социалните услуги в България и Трета международна конференция за аутизма“

Изх. № РУО1-40199/08.11.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо с вх. № РУО1-39504/31.10.2022 г. на Сдружение ,,Аутизъм днес“ Ви уведомявам за провеждането на форум на 14.11.2022 г. и 15.11.2022 г. в хотел „Ростов“, гр. Плевен, на тема „Качеството на социалните услуги в България и Трета международна конференция за аутизма“ под патронажа на г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България.

Форумът се организира с  изключителната подкрепа на Фонд „Социална закрила“. Целта е да се идентифицират трудности и да се набележат мерки, свързани със социалните услуги в България, да се разгледат и въведат нови практики и подходи за висококачествена терапия на децата с аутизъм.

За повече информация и потвърждение на участието Ви във форума се обръщайте към Албена Георгиева, телефон: 0882009468.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА

 РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

  СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

  НАЧАЛНИК НА РУО

  СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-947/24.10.2022 г.

на министъра на образованието и науката)