Провеждане на Четвърти национален младежки форум „Арнаудови срещи“

Изх. № РУО1-4107/16.02.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4040/15.02.2023 г. Ви уведомявам, че Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и Регионално управление на образованието – Русе организират на 24 юни 2023 г. Четвърти национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ с идеята той да стане трибуна за ученици и младежи, които тръгват по стъпките на Михаил Арнаудов. Форумът ще бъде организиран в няколко тематични направления – литература, български фолклор, изкуства, история, философия, география и  интердисциплинарни изследвания.

Право на участие във форума имат ученици, студенти и младежи и учители в следните категории: І група – ученици от 11 до 14 г. (5 – 7. клас); ІІ група – ученици от 15 до 19 г. (8 – 12. клас); ІІІ група – студенти и младежи над 19 г.; съвместно участие ученик – учител; млади специалисти и учители.

Заявки за участие се изпращат чрез електронен формуляр, линк за който ще намерите в приложените материали. Срокът за подаване на заявки е 30 април 2023 г., а за изпращане на разработките – 30 май 2023 г.

За подробности може да използвате и сайта на библиотеката: www.libruse.bg

Лица за контакт: д-р Капка Иванова, 0884 717 990; Татяна Савова, тел. 0876 931 552; имейл: [email protected]

 

Приложения:

  1. Регламент на форума.
  2. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД