Провеждане на шестия „ГИС ден за образование“

Изх. № РУО1-42147/30.11.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-42089/30.11.2022 г., Ви уведомявам, че на 9 декември 2022 г. от 15:00 до 17:30 часа ще се проведе онлайн шестият „ГИС ден за образование“, организиран от образователна инициатива „Космическо училище“ по повод Световния ден на географските информационни системи (ГИС). Темата е за Луната – космическите мисии до Луната и ГИС  ресурсите за Луната.

Участието в събитието става след предварителна регистрация, в срок до 08.12.2022 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация.

Регистрационната форма е достъпна и от сайта на Космическо училище www.spaceschoolbg.eu.

Участието на учениците може да бъде организирано от техните учители с една регистрация.

Програмата за събитието ще бъде обявена на сайта на Космическо училище на 07.12.2022 г., като ще бъде изпратена на регистрираните участници на 08.12.2022 г., заедно с линка за достъп до събитието.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, тел.: 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, тел.: 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВЕРОНИКА КИРИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-3485/21.11.2022 г. на началника на РУО – София-град)