Провеждане на 150 урока за Васил Левски.

Изх. № РУО1-2909/03.02.23 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2717/01.02.2023 г., Ви уведомявам, че Община Карлово и СУ „Васил Левски“, гр. Карлово инициират провеждането на 150 урока за Васил Левски в страната и по света по повод 150-тата годишнина от обесването на Апостола.

 

Приложение:

  1. Регламент за участие в инициативата.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД