Провеждане на IX сесия за учители по ФВС на базата на Национална спортна академия в с. Равда

Изх. № РУО1-15850/20.05.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15207/17.05.2021 г., Ви уведомявам, че от 05 до 08 юни 2021 г. на базата на Национална спортна академия „ Васил Левски“ в с. Равда ще се проведе IX сесия за учители по физическо възпитание и спорт.

Темата е свързана с обсъждането на средствата, методи и съдържание за работа с учениците в условията на социална изолация и отстояване на хуманните и нравствените принципи на физическото възпитание и спорта в образователната среда.

Разноските по настаняването и прехраната на всеки участник са за сметка на Българския олимпийски комитет.

Кандидатстването за участие в лагера става чрез попълване на личен формуляр за участие, който се разглежда от ръководството на БОК. Към формуляра е приложено указание и условия за участие, както и примерна програма на форума и кратко представяне на условията, организацията и съдържанието на работата.

Заявките за участие се приемат до 30 май 2021 г. на следния имейл: [email protected]

 

Приложения:

  1. Личен формуляр за участие.
  2. Условия и правила за участие в сесиите на НОА.
  3. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД