Програма „Данни за качествено образование с Кан Академия“

Изх. РУО 1-16082/25.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-15861/20.05.2021 г., Ви уведомявам, че Сдружение „Образование без раници“ дава старт на безплатна програма за училища и за учители по математика „Данни за качествено образование с Кан Академия“, която ще се проведе през учебната 2021/2022 година.

Моля да се запознаете с програмата и да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Програма „Данни за качествено образование с Кан Академия“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД