Програма ЕУРОПРОФ III за обучение по испански език на български учители по други чужди езици или по учебни предмети, във връзка с подписан Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието, културата и спорта на Испания.

Изх. № РУО1- 22016/26.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-21795/ 24.08.2020 г. Ви уведомявам, че Програмата ЕУРОПРОФ се възобновява с осигурено финансиране и ще се развива на два етапа съгласно Меморандума за разбирателство между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието, културата и спорта на кралство Испания.

Първи етап: обучение на група учители по други чужди езици и на група по различни учебни предмети, сформирани след подбор, направен съвместно от МОН и отдел „Образование“ на Посолството на Испания в България, като в по-голямата си част обучението ще бъде дистанционно с присъствени периоди, които ще се провеждат в Институт „Сервантес“ в София. За учителите по чужди езици обучението продължава една година и шест месеца за постигане на ниво В1, а за учителите по учебни предмети – две години и шест месеца за постигане на ниво В2 по испански език.

Втори етап – учителите по чужди езици, постигнали В1, да продължат своето образование в български университет за постигане на С1 в продължение на 12 месеца, за да получат професионална квалификация „учител по испански език“.

Във връзка с гореизложеното, следва обучаемите да се командироват от директорите на съответните училища за периодите на присъствената форма на обучение за сметка на средствата за квалификация съгласно КТД.

Престоят им в София през първия етап ще бъде в базата на Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, с което се осигурява директен транспорт до Институт „Сервантес“.

Разходите за втория етап на обучението в български университет да бъдат планирани в бюджета на НП „Квалификация“ за 2022 г.

Заявките за участие на учителите в програмата ЕУРОПРОФ следва да изпратите в срок до 02.09.2020 г. на електронния адрес на г-жа Новакова, главен експерт в отдел „Квалификация и кариерно развитие“ на дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ – [email protected], с копие до г-жа Мутафова, държавен експерт в дирекция „Международно сътрудничество“ n.mutafova@mon.

Във връзка с изложеното и във връзка с предстоящия подбор на участниците в трета фаза от програмата моля да информирате всички заинтересовани педагогически специалисти.

Приложение:

  1. Формуляр за кандидатстване;
  2. Декларация за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Станислав Георгиев

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАд/съгласно заповед № РД 10- 1346/ 20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/