Програма за Академична конференция „Консултативни компетентности“- 02-04 юни 2023 г.

Изх. № РУО1-14967/22.05.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на сайта на РУО – София-град, с изх. № РУО1 – 4396/20.02.2023 г., Ви съобщавам, че  програмата на Академична конференция „Консултативни компетентности“ е публикувана на сайта: www.counselingcompetencies.wordpress.com. Конференцията ще се проведе от 2 до 4 юни в СУ „ Св. Кл. Охридски“ в зала 1 и Конферентна зала, Ректорат.

Добре дошли на конференцията са всички учители  и директори, които проявяват интерес към откриване, създаване и осмисляне на консултирането – обединяващо, но и създаващо възможности да се съхрани и уважи своеобразието, спецификата на всяка консултативна ситуация.

Приложениe:

  1. Програма за Академична конференция „Консултативни компетентности“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД