Програма за отпускане на японски държавни стипендии за бакалаври

Изх. № РУО1-30367/21.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29931/19.09.2023 г. от Международна фондация „Кирил и Методий“ Ви уведомявам за програма на Министерство на образованието на Япония за отпускане на японски държавни стипендии за придобиване на бакалавърска степен в най-престижните японски университети, носители на високи образователни стандарти, която е насочена към завършили  и завършващи в съответната учебна година зрелостници.

Програмата е безплатна и покрива всички финансови разходи по време на следването, вкл. самолетни билети за първоначалното отиване до Япония и окончателното завръщане в България, такси за обучение, медицинска осигуровка, ежедневни разходи за настаняване, храна, и др.

Дипломантите, които са завършили японски университети се реализират успешно в България, Япония и по света.

Моля да сведете информацията до учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Програма за отпускане на японски държавни стипендии за придобиване на бакалавърска степен.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД