Програма за подкрепа и развитие на училищни екипи „Училища за пример“ на Фондация „Заедно в час“

Изх. № РУО1- 29734/03.08.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29646/02.08.2022 г., Ви уведомявам, че през учебната 2022/2023 година за трета поредна година Фондация „Заедно в час“ ще реализира програмата за подкрепа и развитие на училищни екипи „Училища за пример“.

Програмата е двугодишна и включва серия от обучения и последваща подкрепа, които надграждат управленските практики на лидерските екипи, така че учениците да имат по-високи резултата. За да се включат в програмата, училищата преминават през двустепенен процес на подбор. През учебната 2022/2023 година в програмата ще участват 49 училища.

За постигане на реални резултати и максимална ефективност на програмата е ключово участието във всички обучения на директорите на включените училища.

Първата обучителна сесия предстои през втората половина на месец август в гр. Трявна, област Габрово. Темите на обучение са свързани с модул „Ученикът в центъра на образователния процес“ и той е предназначен за училищата, които сега започват обучението си в програмата.

За допълнителни въпроси: Ивелина Пашова, ръководител на програма „Училища за пример“, имейл [email protected].

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД