Програма на Български дарителски форум „ Научи се да даряваш“

Изх. № РУО1-20699/23.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-20618/22.06.2021 г. Ви уведомявам за новото издание на училищната програма „ Научи се да даряваш“. Програмата е насочена към учители, класни ръководители от 1-ви до 4-ти клас или преподаватели на ученици от 5-ти до 12-ти клас и се реализира от Български дарителски форум (БДФ) за шеста поредна година.

Всяко издание търси нови учители с мотивация за иновативни форми на преподаване и с интерес към темите – дарителство, доброволчество, и гражданско образование.

Учителите включени в новото издание на програмата ще преминат двудневно обучение в гр. София.

Програмата се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

За повече информация:

Боряна Кирилова, мениджър „Научи се да даряваш“ в Български дарителски форум

[email protected]

 

Приложения:

  1. Обява с детайли за програмата и начин за кандидатстване.
  2. Писмо за подкрепа от МОН.

 

           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД