ПРОГРАМА НА ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ: 12-18 г.“

 

Изх. № РУО1 – 33605/04.12.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/ в РУО – София – град, с вх. № РУО1 -32948/26.11.2019 г., Ви уведомявам, че ПИЦ по ПН  работи по програма за  осигуряване на интензивна специализирана помощ за деца и младежи от 12 до 18 годишна възраст, които употребяват психоактивни вещества.

През настоящата учебна година бихте могли да насочвате деца в риск, попадащи в посочената целева група към сформирания „Дневен център за деца и младежи: 12-18 г.“ на Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/.

За повече информация относно дийностите и етапите за реализиране на програмата– тел: 02 931 12 02.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД