Програма на събития, включена в кампанията Европейска седмица на мобилността , 16 – 22 септември 2023г.

Изх. № РУО1-30215/20.09.2023 г.

                                                                                            

 

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30019/19.09.2023 г. от Центъра за градска мобилност  Ви уведомявам, че в периода от 16 до 22 септември в град София ежегодно се провежда кампанията „Европейска седмица на мобилността“ — инициатива, организирана от Европейската комисия, посветена на устойчивата мобилност, чиято основна цел е да популяризира чистите и споделени средства за придвижване в града. Всяка година Европейската седмица на мобилността се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност, като за 2023 г. тя е „Пестене на енергия“, а мотото – „Комбинирай и се движи“.

По традиция кампанията започва на 16 септември, като през цялата седмица се провеждат различни инициативи. Кулминацията на седмицата е на 22 септември, обявен от Европейската комисия за ден без автомобили. В този ден от кампанията е организирано велосипедно шествие и забавно-развлекателна програма.

 

Приложение:                                                                               

  1. Програма на „Европейската седмица на мобилността“.

                                                                 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД