Програма „Нестле за по-здрави деца“

Изх. № РУО1- 27301/20.09.2019г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25957/10.09.2019 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на своята програма „По-здрави деца“ през учебната 2019/2020 г.

Информация за участието в програмата „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки, са описани в Приложенията.

С Вашето участие ще допринесете за реализиране политиките за насърчаване на физическа активност, игра и на здравословно хранене.

 

Приложения:

Програма;

Заявление;

Декларация Родители;

Декларация Авторство.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД