Програма “По-силни по математика с Кан Академия“

Изх. № РУО 1-28332/07.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-27914/02.09.2021 г., Ви уведомявам, че Сдружение “Образование без раници” дава старт на безплатна програма за училища и техни учители по математика в 6 и 9 клас “По-силни по математика с Кан Академия“, която ще се проведе през учебната 2021/2022 г. в следните направления:

  • Обучение за въвеждане на значими дигитални практики за подобряване на резултатите на цял клас или училище.
  • Насърчаване учениците да придобиват нови умения по математика чрез инструментариума и ресурсите на Кан Академия.
  • Отделните учители и цели училища ще могат лесно и ежедневно да проследяват напредъка на учениците – на базата на точни данни и валидирани инструменти.

Програмата е подкрепена с писмо от Министерството на образованието и науката.

Срок за кандидатстване: 10 септември 2021 г.

Повече информация можете да откриете на сайта на сдружението: https://obr.education/danni-kachestveno-obrazovanie-khan/

Моля да уведомите учителите по математика от повереното Ви училище за програмата.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-1933/01.09.2021 г. на началника на РУО – София-град/