Програма „Училища за пример“ на „Заедно в час“

Изх. № РУО1-37348/17.11.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1.37150/15.11.2023 г. Ви уведомявам, че до 05.12.2023 г. може да кандидатствате за програма „Училища за пример“ на „Заедно в час“, която в рамките на две години позволява на училищата да работят за своя напредък в 3 ключови направления:

  • Академични резултати;
  • Инициативност при учениците и учителите;
  • Благосъстояние на цялата училищна общност.

Повече информация за програмата и формуляр за кандидатстване можете да намерите ТУК.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Д-Р АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г.

на министъра на образованието и науката)