Проект „Академия дигитален предприемач – София“

Изх. № РУО1-11172/16.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10850/15.03.2022 г.,  Ви уведомявам, че продължава изграденото партньорство по проект „Академия дигитален предприемач – София“ по Програма Европа 2021 между „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР) и РУО – София-град. Създадената платформа за млади предприемачи sf.adpbg.com предстои да бъде надградена по темите и професиите на бъдещето: 1. Дигитално предприемачество. 2. Емоционална интелигентност. 3. Интернет на нещата. 4. Комуникация и креативност. 5. Роботика. 6. Изкуствен интелект.

Платформата ще продължи да функционира като инструмент за надграждане на предприемаческите умения и потенциал на младите предприемачи на територията на София-град.

Проект “Академия дигитален предприемач – София” се изпълнява от Сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021, в партньорство с Националната финансово-стопанска гимназия, Професионална гимназия по дизайн “Елисавета Вазова” и РУО – София-град.

След като всички групи изпратят своите материали жури от външни експерти от BESCO – Българска стартъп асоциация и от Екипа за управление на проекта ще оцени и излъчи най-добре справилите се.

Моля да сведете информацията за проекта до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

      Приложение:

  1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД