Проект „Детски песнички за весели празници“

Изх. № РУО1-12980/22.04.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 12877/22.04.2024 г. Ви уведомявам, че ДГ № 65 „Слънчево детство“ съвместно с младежката организация „МоКактус“, гр. София, в партньорство с детска градина Psu Yahya Kemal – Skopie от град Скопие, Република Северна Македония, реализира проект „Детски песнички за весели празници“ в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2, Малки партньорства, с рег. номер 2022-BG01-KA210-SCH-000101365. Проектът е насочен към опознаване на детските песни, които се пеят по различни поводи в детските градини партньори. Педагогическите колективи са се обучили да заснемат видео и да обработват музикалните изяви на децата. Създадените видеоклипове са обменени между детските градини и са публикувани в eTwinning проект.

На 23.04.2024 г. от 14:00 часа в YouTube канала на ДГ № 65 „Слънчево детство“ ще се излъчва заключителен уебинар, в който ще се представи постигнатото по проекта от всички партньори. Излъчването ще бъде в рамките на един час на живо, на следния адрес: https://www.youtube.com/live/a4JITGK_MOU?si=WnpmDkIVx-Yq9iJb

Повече информация за проекта и за неговите дейности на: https://dg65.bg/erasmus+ka2+scp-2023.html

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД