Проект „Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта“ (DEEP)

Изх. № РУО1-30181/20.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 29717/16.09.2021г., Ви уведомявам, че Фондация „Право и Интернет“, Ви кани на събитие за разпространение на постигнатите резултати по проекта „Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта“ (DEEP), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.

Фондация „Право и Интернет“ е българска неправителствена организация, понастоящем научно-изследователски център.

Събитието се организира в рамките на проекта DEEP, който се изпълнява от консорциум от седем партньора от шест държави – Белгия, България, Италия, Полша, Португалия и Испания. DEEP е насочен към настоящи и завършили ученици, както и преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), училища и институции в тази област, компании, малки и средни предприятия и социални партньори. Целта е да се повишат шансовете за професионален успех на учащите в сферата на професионалното образование и обучение, развивайки не само предприемаческите умения (и знания) у тях, но и техните дигитални компетенции.

Поради противоепидемичните мерки, участниците ще бъдат разделени в две групи (по 20 души).

Събитието с първата група ще се проведе от 9:00 до 12:30 часа на 29.09.2021г. в „Social Innovators“, ул. „Дякон Игнатий“ 19 , ет. 2, гр. София.

Събитието с втората група ще се проведе от 13:00 до 16:30 часа на 29.09.2021г. в „Social Innovators“, ул. „Дякон Игнатий“ 19 , ет. 2, гр. София.

Регистрация за участие в Група 1: https://events.netlaw.bg/#/en/event-registration/f3df91bf03faf098d15c04b7adec60

Регистрация за участие в Група 2: https://events.netlaw.bg/#/en/event-registration/b837acb882772b6447db17c3531baf

При регистрацията споменете в коя от двете групи искате да бъдете записани. Срок за регистрация до 22 септември 2021 г

Лице за контакти Димислава Георгиева, тел: +359 889 941 195, e-mail: [email protected].

 

Приложения:

  1. Програма за група 1
  2. Програма за група 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД