Проект “Кристо и Жан-Клод: Срещи без раздяла”

Изх. № РУО1-30002/17.09.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29015/13.09.2021 г., Ви уведомявам, че Столична община е организатор на проект “Кристо и Жан-Клод: Срещи без раздяла”, септември – ноември 2021 г., посветен на живота и творчеството на бележитите съвременни творци  Христо Явашев и Жан-Клод дьо Гийебон. Проектът включва изложби, филми, лекции, културно-образователна програма и реализацията на монументален стенопис, а ключовото събитие е изложбата “Кристо и Жан-Клод: Живот=Творби=Проекти” на фотографа Волфганг Фолц в Софийска градска художествена галерия. В периода 8.09.-7.11.2021 г. изложбата представя от една страна, фотографии на основните проекти на творческия тандем, а от друга страна, ексклузивни кадри от ателието и творческия процес на Кристо и Жан-Клод.

Моля за Вашето съдействие информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Обръщение и програма на събитията по дати.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД