Проект „Народните будители и A3”

Изх. № РУО1-27640/06.10.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-27514/05.10.2020 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи на неправителствения сектор в името на качественото българско образование.

Ротари клуб и Зонта клуб – Пловдив вече десета година организират и провеждат проект „Народните будители и A3”. Целта му е всяко българско дете да знае кои са носителите на българския дух и българщината. В дейностите на предстоящото десето издание могат да се включат ученици от V до XI клас, както с колективно, така и с индивидуално участие.

Детайлна информация за организирането и провеждането на проекта е публикувана на следния адрес: http://www.narodnitebuditeli.com.

Моля за Вашето съдействие информацията за проекта да достигне до учителите и учениците от Вашето училище, като окажете и необходимата подкрепа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2249/05.10.2020 г.

на началника на РУО – София-град)