Проект „Народните будители и A3”

Изх. № РУО1-28588/07.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-28180/01.10.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи на неправителствения сектор в името на качественото българско образование.

Трите Ротари клуба и Зонта клуб Пловдив вече девет поредни години организират и провеждат проект „Народните будители и A3”. Целта му е всяко българско дете да знае кои са носителите на българския дух и българщината. В дейностите на предстоящото девето издание могат да се включат ученици от V до XI клас.

Детайлна информация за организирането и провеждането на проекта е публикувана на следния адрес: http://www.narodnitebuditeli.com.

Моля за Вашето съдействие информацията за проекта да достигне до учителите и учениците от Вашето училище, като окажете и необходимата подкрепа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД