Проект на Столична община „Биоректори за пречистване на въздуха“

Изх. № РУО1-31219/27.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община № СОА20-ВК08-14342/24.09.2021 г. с вх. № РУО1- 30864/24.09.2021 г., Ви уведомявам, че „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община е стартира проект “VODORASLO2”. Проектът намира решение за по-чист въздух на закрито, създавайки биореактор с микроводорасли.

Биореакторът работи чрез фотосинтеза. Въздухът, съдържащ въглероден диоксид, азотен оксид и серен диоксид, бива пречистен чрез размножаването на водораслите, докато са огрени от слънчева светлина, а постоянната циркулация на водата в устройството пречи на утаяването. Културата от спирулина използва мръсния въздух като хранителен стимулант, генерирайки кислород и биомаса, която би могла да се използва за наторяване на растения. В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEAM AMBASSADOR ще могат да участват и учителите.

Проектът промотира биорекатора като евтино средство за подобряване качеството на въздуха в затворени помещения.

Пълната информация  е публикувана на официалния електронен портал на Столична община – www.sofia.bg –  Спорт и младежки дейности – Новини младежки дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД