Проект Онлайн исторически маршрут „Софийските училища“

Изх. № РУО1-11812/22.03.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-11686/21.03.2022 г., Ви уведомявам, че стартира проект Онлайн исторически маршрут „Софийските училища“, финансиран от Столична община по Програма „Култура“. Проектът включва поредица от 12 онлайн събития, като всички епизоди се излъчват на живо във Facebook страницата Historical Routes Sofia, а впоследствие са достъпни за неограничено време и неограничено ползване във Фейсбук, Ютюб и в historicalroutes.bg.

Първият епизод, посветен на първите възрожденски училища, въвеждането на взаимноучителната метода, откриването на първото класно училище и първото девическо училище в София,  е излъчен на 16 март 2022 г. от 20:00 ч., а вторият епизод ще бъде излъчен на 30 март 2022 г. от 20:00 ч. на живо във Facebook страницата Historical Routes Sofia. Епизодът ще проследи развитието на образованието в София в първите години след Освобождението, включително с любопитни статистически данни. Ще бъде обърнато специално внимание на Първа мъжка и Първа девическа гимназия, с представяне на техните истории и директори, учители и ученици.

Моля информацията за проекта да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-851/17.03.2022г.

на началника на РУО – София-град)