Проект „Подкрепа за успех“

Изх. № РУО1-15548/26.05.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-15253/25.05.2023 г., следва да проверите в профила на Вашето училище в електронната система по проект „Подкрепа за успех“ за непотвърдени удостоверения от страна на директор и/или на ръководител за проведени занимания по интереси и в срок до 30.05.2023 г. да ги потвърдите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД