Проект „Подкрепа за успех“

Изх. № РУО1-13619/10.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12756/03.06.2020 г. на МОН, Ви уведомявам, че всички училища по проекта „Подкрепа за успех“ в рамките на определените единични разходи по Дейност 3 Дейност 4, са определени допустими разходи за подкрепителната закуска (пакетиране) и водата на учениците за времето на допълнителното обучение, както и за закупуването на шатри без страни и на подходящо оборудване (маси и столове), които може да се използват при външни условия, като се дезинфекцират. Относно пътуващите ученици от средищните и защитените училища се заплащат и транспортните им разходи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД