Проект „Светът през игра“, финансиран от Столична програма „Социални иновации“

Изх. № РУО1- 37477/15.11.21г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-37429/15.11.2021 г., Ви уведомявам, че проектът „Светът през игра е разработен от Ашомер Ацаир България в партньорство с МОГА – Младежка организация на глухите активисти, СУУУС „Проф. Дечо Дечев“ и е финансиран от Столична програма „Социални иновации“.

Проектът „Светът през игра“ е онлайн игра, която поставя учениците в най-различни ситуации след завършване на училище, за да могат да разберат повече за гражданските си права, задължения и възможности, както и дава практични съвети.

Цялата игра е преведена на Българския жестов език и може да се играе както от компютър, така и от телефон.

Повече информация за играта може да получите на: https://moga.hashomerhatzairbg.com/

Към играта има включен наръчник, в който може да се намерят отговорите на казусите в играта, както и още полезна информация и съвети.

За да играете играта, трябва да се регистрирате с потребителско име, имейл и парола.

При въпроси или предложения за подобряване на играта, може да пишете на имейл: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД